Pályázatok

Sajtóközlemény

Befejeződött a „Vásárosnaményi Édenkert Református

Mini-bölcsőde létrehozása” projekt

2024/02/05.

 

A Vásárosnaményi Református Egyházközség RRF-1.1.2-21-2022-00029 azonosító számú, „Vásárosnaményi Édenkert Református Mini-bölcsőde létrehozása” című kérelme támogatásban részesült a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF-1.1.2-2021 felhívás keretében.

A 240 millió forint támogatási összeg a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből származó vissza nem térítendő támogatás.

A projekt keretében új építésű akadálymentesített 2 csoportos 16 fős mini bölcsőde létrehozása és eszközbeszerzés valósult meg Vásárosnaményban.

A fejlesztés eredményeként:

– új munkahelyek létesültek, főként női foglalkoztatási formát betöltendő állásokkal (kisgyermeknevelő, dajka),

– növekedett a megújuló energiát használó, korszerű közfeladatot ellátó intézmények száma a településen és a járásban,

– a nemek közötti foglalkoztatási különbségek mérséklődtek, több női munkavállaló tudott visszatérni a munkaerőpiacra.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg

A támogatási összeg forrása a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz és a hazai központi költségvetési előirányzatból volt biztosított.

A Projekt kezdő időpontja: 2022.04.01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.12.31.

Projektre megítélt támogatás összege: 240 millió Ft.

A projekt támogatási intenzitása 100%.

 

 

További információ kérhető:

Dr. Pótor Imre lelkipásztor

+36-30-43-629-45, potorimre@ent.hu

Sajtóközlemény

Támogatásban részesült a

„Vásárosnaményi Édenkert Református Mini-bölcsőde létrehozása”

projekt

2022/06/08.

A Vásárosnaményi Református Egyházközség RRF-1.1.2-21-2022-00029 azonosító számú, „Vásárosnaményi Édenkert Református Mini-bölcsőde létrehozása” című támogatási kérelmet nyújtott be a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve RRF-1.1.2-2021 felhívás keretében.

A támogatási kérelmet a Miniszterelnökség – Nemzeti Hatóság – 240 millió Forint vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte, melyet a XIX. Gazdaság-újraindítási Alap Uniós Fejlesztési fejezet 3. Központi Kezelésű előirányzatok, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap előirányzat biztosít.

A projekt keretében új építésű 2 csoportos 16 fős mini bölcsőde létrehozása valósul meg Vásárosnaményban, ami a Vásárosnaményi Református Egyházközség fenntartásában fog működni.

A fejlesztés eredményeként:

– új munkahelyek létesülnek, főként női foglalkoztatási formát betöltendő állásokkal (2 fő kisgyermeknevelő, 2 fő dajka),

– növekszik a megújuló energiát használó, korszerű közfeladatot ellátó intézmények száma a településen és a járásban,

– a 025b – Új, energiahatékony épület építése, és a 097 – A munkavállalás javítását célzó intézkedések klímakódokhoz hozzájárulunk,

– a nemek közötti foglalkoztatási különbségek mérséklődnek, több női munkavállaló tud visszatérni a munkaerőpiacra.

A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg

A támogatási összeg forrása a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz és a hazai központi költségvetési előirányzatból biztosított.

A Projekt kezdő időpontja: 2022.04.01.

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023.12.31.

Projektre megítélt támogatás összege: 240 millió Ft.

A projekt támogatási intenzitása 100%.

További információ kérhető:

Dr. Pótor Imre lelkipásztor

+36-30-43-629-45, potorimre@ent.hu

információk

Hivatali órák:
Keddtől Szombatig: 9:00 – 11:00

06 45 470-541
06 30 436-2945

potorimre@gmail.com
refnameny@gmail.com

VÁSÁROSNAMÉNYI

REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG

Lelkészek

Dr. Pótor Imre
ref. lp.- tanár

Dr. Pótorné Beregszászi Erzsébet
ref. lp.- pásztorál pszichológus

Minden jog fenntartva. © 2024 Vásárosnaményi Református Egyházközség